Budget Choach

Wij zijn zich er van bewust dat het woord "Budget Coach" vaak een wat betuttelend gevoel oplevert

Budget Coach

  • Wij zijn zich er van bewust dat het woord "Budget Coach" vaak een wat betuttelend gevoel oplevert. Toch is dit niet helemaal juist.Naamloos
  • Vaak is, in ieder geval een deel, van de schuld ontstaan door zelfgemaakte fouten. Dit klinkt misschien hard, maar het is wel de realiteit.
  • We leven nu eenmaal in een materialistische maatschappij en of we het nu leuk vinden of niet, ook zelf zijn we hier onderdeel en wellicht zelfs slachtoffer van.
  • Budget Coaching is dan ook met name bedoeld om u (opnieuw) te leren uw budget te beheren. Vooral het bewust zijn van uw eigen financiële situatie is erg belangrijk. Wat kan ik betalen en vooral wanneer. Het maken van bewuste keuzes is wellicht het belangrijkste onderdeel van dit proces.
  • Daarnaast is Budget Coaching vaak een vereiste binnen schuldbemiddeling om uw schuldenaren te bewegen mee te werken aan een oplossing. Budget Coaching stelt ons in staat om, namens u, bepaalde garanties te verstrekken die voor schuldenaren essentieel zijn in het schuldbemiddelingsproces. Binnen Budget Coaching kijken wij ook veel verder dan slechts het beheer van uw uitgaven. Zo ondersteunen wij u bijvoorbeeld ook bij belastingzaken, toeslagen, subsidies en een inventarisatie van pensioenvoorzieningen. Op deze manier zorgen we dat de bestaande problematiek is opgelost maar dat dit ook in de toekomst zo blijft.
  • Vraag hier een eerste gratis en vrijblijvende intake aan
finincia l

Wat is Schuldsanering?

Wist u dat financiële problemen in de top 3 staat als aanleiding van echtscheidingen?

Bij steeds meer Nederlander nemen de financiële problemen een omvang aan waarbij men er zelf niet meer uit lijkt te komen. De druk die schuldeisers opleggen is heftig en kan er voor zorgen dat iedere vorm van levensvreugde verdwijnt. Wist u dat financiële problemen in de top 3 staat als aanleiding van echtscheidingen?

Hoe werkt schuldsanering precies?plaatje010

Wanneer uw problemen het niveau van "ondragelijk" beginnen te bereiken, doen veel Nederlanders een beroep op de gemeentelijke schuldhulpverlening. Gemeenten in Nederland houden zich al langere tijd bezig met de schuldenproblematiek van hun burgers, maar pas in 2012 is dit samengevat in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. In het kort betekend dit dat iedere Nederlandse gemeente vanaf a2012 verplicht is om gratis schuldhulpverlening aan te bieden aan haar inwoners. Op zich een goed idee, echter laat de uitvoering nog wel eens te wensen over. Ook de Nationale Ombudsman heeft zich hier verschillende malen over gebogen en komt tot harde conclusies. Vooral de werkdruk bij gemeenten ligt erg hoog en hierdoor komt het vaak voor dat er (lange) wachtlijsten zijn.

Wanneer we het hebben over schuldsanering, dan wordt daar doorgaans de WSNP mee bedoeld. De WSNP staat voor "Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen". Wanneer u wordt toegelaten tot de WSNP dan bent u in principe binnen 3 jaar volledig schuldenvrij. Een schone lei zo gezegd. Maar, zoals bij alles, is dit vaak niet zo makkelijk als het klinkt... Wist u dat een groot deel van alle aanvragen WSNP worden afgewezen? Bij sommige rechtbanken zelfs meer dan de helft! (bron: centraal bureau van de statistiek - monitor WSNP.

Misvattingen over schuldsanering

Helaas bestaan er nog al wat misvattingen over de mogelijkheden die schuldsanering biedt. Een wettelijk schuldsaneringstraject is niet eenvoudig om binnen te komen. U moet dit echt zien als laatste redmiddel. Ondanks dat het mooi is dat deze regeling bestaat, is het niet voor iedereen weggelegd. Ook is het lang niet altijd noodzakelijk om aan een dergelijk zwaar schuldsaneringstraject deel te nemen. Sterker nog in de meeste gevallen zijn er voldoende andere mogelijkheden om tot een betere oplossing te komen. Beter voor u en beter voor uw schuldeisers. De WSNP maakt onderdeel uit van de faillissementswet en is ruwweg zeker te vergelijken met een faillissement bij een bedrijf. De grote uitzondering is dat u, in tegenstelling tot een faillissement, na afloop in principe schuldenvrij bent. Dit is in ieder geval het uitgangspunt wanneer u aan een dergelijk traject begint.

In plaats van een curator bij een faillissement, krijgt u nu een bewindvoerder toegewezen. Een van de grootste misvattingen is dat deze bewindvoerder is aangesteld om u te helpen, maar dit is pertinent onjuist. Wanneer u wordt toegelaten tot de WSNP zal de rechter u een pakket strenge voorwaarden opleggen. De bewindvoerder is er in de eerste plaats om te controleren of u zich aan deze strenge regels weet te houden. Eenvoudig gezegd; de bewindvoerder is er voornamelijk om de belangen van uw schuldeisers te behartigen. Dat deze belangen kunnen belangen kunnen botsen met die van u is evident.  Wist u dat het gemiddelde leefgeld bij een WSNP traject is vastgesteld op 90% van bijstandsnorm? In de meeste gevallen komt dit uit op +/- € 70,00 per week voor eten, drinken en persoonlijke hygiëne. Dit is het budget voor uw hele gezin.

De beperkingen van wettelijke schuldsanering

Cortdaed is van mening dat de WSNP een prima wetgeving is, echter is deze ontworpen voor mensen die behoren tot de traditionele minima of mensen die echt niets meer te verliezen hebben. Zoals gezegd, het is een laatste redmiddel.  Wanneer u niet behoort tot deze traditionele minima en u heeft bijvoorbeeld een prima inkomen of u bent ondernemer, dan is een wettelijk schuldsaneringstraject in de meeste gevallen niet wenselijk, maar ook vaak niet eens noodzakelijk. Wanneer u nog beschikt over een eigen koopwoning, dan kan het zeer de moeite waard zijn om andere mogelijkheden te onderzoeken voordat u uw toevlucht zoekt in de WSNP.

Het grote probleem in Nederland ten aanzien van schuldhulpverlening is dat nagenoeg alle formele trajecten gericht zijn op de WSNP. Ook de gemeentelijke schuldhulpverlening is hier volledig op toegespitst en hanteert vaak dezelfde toetsingcriteria. Hierdoor worden de mogelijkheden voor een groeiende groep Nederlanders zeer beperkt. 

Wat kan Cortdaed voor mij betekenen?

Wij zijn een professionele schuldhulpverlener. Echter concentreren wij ons  voornamelijk op het z.g. minnelijke traject. Waar een bewindvoerder binnen een WSNP traject voornamelijk is aangesteld om de belangen van uw schuldeisers te behartigen, zetten wij ons binnen het minnelijke traject  in voor u.  U bent onze cliënt en uw belang staat voorop. Dit betekend overigens niet dat een dergelijk traject geen offers van u zal vragen, maar u kunt zich door het inschakelen van ons er in ieder geval van verzekeren dat wij voor u het maximaal haalbare proberen te bereiken. Doordat het hier een vrijwillig schuldhulp traject betreft hebben wij doorgaans meer bewegingsruimte om tot een oplossing te komen die, zelfs op korte termijn, al een verbetering van uw leefbaarheid kan betekenen. Wij richten ons vooral op het vinden van praktische oplossingen waarbij constructief kan worden doorgepakt. In ruim 85% van de gevallen slagen wij er in om met haar werkwijze buiten de WSNP om toch tot haalbare oplossingen te komen. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier

finincia 4

Wat is schuldhulpverlening?

Ombudsman: schuldhulpverlening schiet tekort.

DEN HAAG - De schuldhulpverlening aan de burger schiet tekort, stelt de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen in een kritisch rapport.

Zelfredzaam 
Wie de overheid om hulp vraagt bij het aanpakken van schulden, ondervindt tal van drempels. De overheid denkt dat men er wel uitkomt, maar dat is een illusie, aldus Van Zutphen. ,,De overheid gaat uit van een standaard en als je daar niet aan voldoet, val je buiten de boot. Het mag nooit de bedoeling zijn dat de burger wordt buitengesloten omdat hij niet in de standaardmal van de schuldhulpverdeling past. De ombudsman stelde al eerder dat de overheid te weinig rekening houdt met mensen die niet zelfredzaam zijn en juist van de overheid afhankelijk zijn om hun problemen op te lossen. Bij financiële sores speelt dat des te meer omdat het gebrek aan zelfredzaamheid vaak de oorzaak is van schulden. Toegang geweigerd Mensen ervaren hobbels bij de toelating tot de schuldhulpverlening.plaatje02
 
Zo wordt zelfstandige ondernemers en eigenwoningbezitters vanwege hun positie nogal eens toegang geweigerd, zonder dat ze een passend alternatief krijgen aangeboden. Daarnaast ontving de ombudsman nog andere klachten: het doorlopen van de procedure duurt lang, de bereikbaarheid is slecht of mensen krijgen geen formele afwijzing van hun hulpaanvraag, waardoor rechtsbescherming in het gedrang komt. Medio 2012 is bij wet de zorgplicht op dit gebied bij de gemeenten gelegd. De ombudsman roept de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op over knelpunten in gesprek te gaan met de gemeenten. Bron: Telegraaf Opmerking Cortdaed: Cortdaed deelt de ervaringen van de ombudsman en ondersteund dan ook het bovenstaande artikel. Het is duidelijk dat veel gemeenten de schuldenproblematiek niet als prioriteit beschouwen.
 
Wij merken dat veel gemeenten gebruik maken van vrijwilligers. Het is onze ervaring dat veel vrijwilligers overlopen van goede bedoelingen, maar in veel gevallen toch de noodzakelijke kennis missen. De schuldenproblematiek die veel Nederlanders ondervinden beperkt zich (helaas) niet tot het ordenen van het "huishoudboekje". In veel gevallen komen er complexe zaken bij kijken zoals woningverkopen, restschuldhypotheek, ingewikkelde pensioenvraagstukken of fiscale problemen. Professionele hulp is dan ook essentieel.
 
De constatering is eigenlijk dat alle beschikbare regelgeving zich met name richt op wat wij noemen "de traditionele minima". Voor deze traditionele groep schuldenaren volstaat in de meeste gevallen de wetgeving. Echter voor de groep midden- en hogere inkomens sluit de wetgeving simpelweg niet meer aan. Ook voor de steeds groter wordende groep ZZP'ers levert de huidige wetgeving in de meeste gevallen een onwerkbare situatie op. Schuldhulpverlening is simpelweg maatwerk. Gemeenten willen en/of kunnen hier in veel gevallen niet in mee, door het gebrek aan kennis, inzicht of vanwege het enorme aantal hulpbehoevenden. Bij Cortdaed ontvangen wij klanten die bij de eerste aanmelding bij hun gemeente al geconfronteerd worden met wachttijden van 6 tot 12 maanden(!) en daarna bijna automatisch en vaak totaal onnodig, doorverwezen worden naar loodzware WSNP trajecten.
 
Ook de richtlijnen van beroepsorganisaties zoals de NVVK geven, volgens Cortdaed, (te) weinig ruimte voor een pragmatische aanpak. Dit is dan ook de reden dat Cortdaed zich bewust niet heeft aangesloten bij een beroepsorganisatie. Cortdaed wil de vrijheid houden om ten alle tijden de meest gunstige oplossing te vinden voor zowel de klant als de crediteur, ook als dit vraagt om buiten de reeds gebaande paden te treden. Vraag nu een gratis intake-gesprek aan!  Het aanvragen van een intake gesprek is de eerste stap naar een oplossing. Een intake gesprek is gratis, vrijblijvend en discreet. Een gesprek verplicht u tot niets, maar het geeft u wel de kans om de mogelijkheden eens rustig op een rijtje te krijgen. Bij een intake-gesprek bespreken we uw situatie en de mogelijkheden. Een intake vindt plaats bij u thuis om zo in alle rust en privacy de mogelijkheden met u te bespreken. Wanneer u onderstaand formulier invult, nemen wij binnen 1 werkdag contact met u op om een afspraak te maken. Ja! Ik wil weten hoe ik mijn leven weer terug krijg!

Intake formulier intro *

Intake formulier

Bij steeds meer Nederlander nemen de financiële problemen een omvang aan waarbij men er zelf niet meer uit lijkt te komen.

Contact

Contacteren is en blijft vrijblijvend, dit kan per telefoon, e-mail of via het contactformulier:

Horssels Inkomsten Beheer en Budget Beheer


Heukelplein 17
6225 DE Maastricht
Mobiel: +31615261954
Email:mosam.bewindvoering@ziggo.nl

 

Go to top